Προφίλ Τομείς Δραστηριότητας Θυγατρικές εταιρείες Projects Τα νέα μας Ισολογισμοί Χρηματοδοτούμενα Έργα

Θυγατρικές εταιρείες

Η SiEBEN έχει αυτή τη στιγμή 3 θυγατρικές εταιρείες, την PocketBiz Romania, την Xparity (building & home automation) και την InEdu (τεχνολογικές λύσεις στο χώρο της εκπαίδευσης).

Πιο συγκεκριμένα, στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές εταιρείες:

Xparity (www.xparity.gr)

Θυγατρική εταιρεία της SiEBEN που αναλαμβάνει έργα building automation – επαγγελματικές και οικιακές εγκαταστάσεις. Η Xparity δραστηριοποιείται σε τρεις τομείς και τα έργα της χρησιμοποιούν ευρύτατα τεχνολογίες δικτύων και υπολογιστών κι έχουν έντονο οικολογικό προσανατολισμό: Automation (έλεγχος φωτισμού, θέρμανσης / ψύξης, σκίασης κλπ) Digital Entertainment (οικιακά κι επαγγελματικά συστήματα ψυχαγωγίας), και Security (συστήματα συναγερμού & παρακολούθησης).

InEdu (www.inedu.com)

Συστάθηκε από εξειδικευμένο προσωπικό στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής στην Εκπαίδευση και προτείνει καινοτόμες λύσεις ειδικά σχεδιασμένες για τις ανάγκες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, για τους εκπαιδευόμενους, τους εκπαιδευτικούς, τη διοίκηση και τους γονείς. Στόχος μας η παροχή καινοτόμων λύσεων πληροφορικής σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς για την ανάδειξη του εκπαιδευτικού έργου και ο εκσυγχρονισμός τους για την επίτευξη των προκλήσεων της ψηφιακής τάξης.

X

Για να κατεβάσετε το αρχείο παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία και πατήστε "Αποστολή".