Επιδοτούμενο Έργο «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και αποσκοπεί στη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων και υπό προϋποθέσεις των μεγάλων επιχειρήσεων, σαν βασική επιλογή για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης η εταιρεία SiEBEN - Καινοτόμες Λύσεις Πληροφορικής ΕΠΕ υλοποιεί το έργο με κωδικό ΕΞ-000611 το οποίο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Laptop, Desktop & Printers)
 2. E-BUSINESS PLATFORM ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ CLOUD CAMPAIGN
 3. SEARCH ENGINEE OPTIMIZATION ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ CLOUD CAMPAIGN
 4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΟΥ SITE ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ CLOUD CAMPAIGN
 5. E-BUSINESS PLATFORM ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ MyPocketBiz
 6. SEARCH ENGINEE OPTIMIZATION ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ MyPocketBiz
 7. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΟΥ SITE ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ MyPocketBiz
 8. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ FACEBOOK ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ MY POCKETBIZ
 9. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ FACEBOOK ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ CLOUD
 10. CAMPLAIGN
 11. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΟΥ SITE ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ E-PORTOFOLIO (ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΑ)
 12. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΟΥ SITE ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ KINECT GAMES (ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΑ)
 13. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΟΥ SITE ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ONE-TO-ONE LEARNING TOOL(ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΑ)
 14. SEARCH ENGINEE PTIMIZATION ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ E-PORTOFOLIO
 15. SEARCH ENGINEE PTIMIZATION ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ONE-TO-ONE LEARNING TOOL
 16. SEARCH ENGINEE OPTIMIZATION ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ KINECT GAMES
 17. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-PORTFOLIO
 18. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ CLOUD CAMPAIGN
 19. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ONE-TO-ONE LEARNING TOOL
 20. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ KINECT GAMES ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
 21. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΟΥΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ONE-TO-ONE LEARNING TOOL, E-PORTOFOLIO KAI KINECT GAMES
 22. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΕ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ(FACEBOOK KAI TWITTER) ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ CLOUD CAMPAIGN
 23. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΕ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ(FACEBOOK KAI TWITTER) ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ MyPocketBiz
 24. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΕ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (FACEBOOK KAI TWITTER) ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ E–PORTOFOLIO
 25. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΕ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (FACEBOOK KAI TWITTER) ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ONE-TO-ONE LEARNING TOOL
 26. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΕ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (FACEBOOK KAI TWITTER) ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ KINECT GAMES
 27. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ COMPANY PROFILE
 28. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
 29. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2014
 30. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΟΥΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ONE-TO-ONE LEARNING TOOL, E-PORTOFOLIO KAI KINECT GAME
 31. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ COMPANY PROFILE
 32. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
 33. ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ 5 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΤΗΝ\ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
 34. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
 35. ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ LMS
 36. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 228.964,00 ευρώ με αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση 103.033,80 ευρώ. Η υλοποίηση του έργου ολοκληρώνεται στις 30.06.2015.