Εταιρική Διαφάνεια

Σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4172/12, η εταιρεία αναρτά τις παρακάτω πληροφορίες:

Επωνυμία: Pobuca – Sieben IKE
Εταιρική Μορφή: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
Εταιρικό κεφάλαιο: 390.000 €
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 4000801000.
ΑΦΜ: 099457037, Δ.Ο.Υ: Παλλήνης Αττικής
Διεύθυνση Έδρας: Αριστομένους 3, Γέρακας, Αττικής
Τηλέφωνο: +302130179000, email: info@sieben.gr
Εγγυητικές εισφορές του άρθρου 79: δεν υπάρχουν
Η εταιρεία δεν τελεί υπό εκκαθάριση.

Εταίροι:
1) Μαριλένα Δερδελάκου του Παναγιώτη και της Κωνστάντως, κάτοικος Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος Αττικής
Κατηγορία Εισφορών: κεφαλαιακές, 3250 εταιρικά μερίδια
2) Σταύρος Λαγγούσης του Ευαγγέλου και της Ευγενίας, κάτοικος Δημοτικής Κοινότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς Αττικής
Κατηγορία Εισφορών: κεφαλαιακές, 3250 εταιρικά μερίδια
3) Ισίδωρος Σιδερίδης του Σταύρου και της Ευθυμίας, Δημοτικής Κοινότητας Γερακα του Δήμου Παλλήνης Αττικής
Κατηγορία Εισφορών: κεφαλαιακές, 3250 εταιρικά μερίδια
4) Ελένη Γαλιάτσου του Κωνσταντίνου και της Βαρβάρας, κάτοικος Δημοτικής Κοινότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς Αττικής
Κατηγορία Εισφορών: κεφαλαιακές, 3250 εταιρικά μερίδια

Διαχειριστές:

1) Μαριλένα Δερδελάκου του Παναγιώτη και της Κωνστάντως, κάτοικος Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος Αττικής
2) Ισίδωρος Σιδερίδης του Σταύρου και της Ευθυμίας, Δημοτικής Κοινότητας Γερακα του Δήμου Παλλήνης Αττικής
3) Ελένη Γαλιάτσου του Κωνσταντίνου και της Βαρβάρας, κάτοικος Δημοτικής Κοινότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς Αττικής